Ignacio López Escolano - Cover Band

L= 400 mm
D= 13,75 mm