Arnau Montfort - Hyde Abbey

L= 420 mm
D= 14,50 mm

"La brutal forma del coll dóna un pes idíl·lic a la baqueta i,
sens dubte, una sonoritat espectacular a tota la bateria.
La perfecta extensió del meu braç.
"
Arnau Montfort
www.myspace.com/hydeabbey