Guillem Esteva

L= 419 mm
D= 15,10 mm

http://es-la.facebook.com/people/Guillem-Esteva